Signalisatie & Pictogrammen

Met het correcte advies van B&S over de juiste pictogrammen en signalisatie in de strijd tegen de gevaren van brand, zal U voldoen aan de vereiste normen en wetgeving. Uw gebouw of werkplek moet op een permanente wijze de correcte aanwijzingen en informatie geven aan de aanwezige risico's, brandbestrijdingsmiddelen, en de nodige evacuatiemogelijkheden. In geval van brand kan dit cruciaal zijn en levens redden! Voor werkplaatsen is het de werkgever die verantwoordelijk is om de wettelijk verplichte signalisatie aan te brengen. B&S plaatst conforme (ISO 7010 NORM ) pictogrammen en signalisatie voor; brandblussers, brandhaspels, drukknoppen, rookluiken, evacuatie aan uit -en nooduitgangen, verdiepingen, trappenhallen en lokalen van technische installaties. We beginnen vanaf de verst afgelegen punten in het gebouw en moeten aan de evacuatiewegen steeds een volgende pictogram zien staan, tot de veiligheid is gegarandeerd. Pictogrammen bestaan in verschillende vormen en grootte, in vinyl (zelfklevers) of in PP en ALU plaatjes. En hebben deze steeds ter beschikking!

Pictogrammen en noodverlichting

Dankzij duidelijke informatie, correct aangebrachte pictogrammen en signalisatie in geval van brand, kan cruciaal zijn en levens redden! Een evacuatieplan en noodverlichting zijn wettelijk verplicht voor elke publiek toegankelijke ruimte. Die moeten ook voldoen aan de Belgisch-Europese norm EN61547 die de veiligheid professioneel kan garanderen. Je voorziet dan best deze met ISO-7010 en NBN - keurmerk label. Deze normen hebben een vaste waarde, en zijn gewaarborgd voor hun kwaliteit! U ontvangt na oplevering de nodige attesten. Vraag nu uw aangepaste offerte vrijblijvend aan.