FAQ

  1. Brand "beter voorkomen dan genezen"

Preventief handelen leunt aan bij het motto "beter voorkomen dan genezen". Hiermee wordt niet bedoeld dat elk catastrofe vermeden kan worden, dan wel dat wanneer een ongeval of ongeluk plaatsvindt en/of een levensbedreigende situatie uitbreekt, men met de best mogelijke voorzieningen inzake veiligheid en evacuatie kan optreden. Een beginnende brand blussen met een geschikte brandblusser gaat immers veel sneller en makkelijker dan met emmers water zoals in de ouwe tijd! Brandpreventie en brandbestrijding gaan niet enkel over het beperken van het risico op materiële schade, met een krachtig en juist geplaatste blusapparaat, bestrijden van een vuurhaard en duidelijke signalisatie, worden levens gered!

  1. Brand "in de keuken"

Een branddeken of blusdeken in de keuken is altijd een goed idee; je zou de eerste niet zijn die de in brand gevlogen frietketel -op een snelle en veilige manier- kan doven !

  1. Evacuatie plan? waarvoor

Dankzij duidelijke informatie en signalisatie weten waar men zich bevindt in het gebouw, waar de dichtstbijzijnde nooduitgang is en welke de kortste evacuatieroute men best neemt in geval van brand kan cruciaal zijn en levens redden! Ja het is een grote kost, maar eens je een evacuatie plan bezit, is het simpel aanpasbaar bij eventuele veranderingen!

  1. Rookmelders "waar rook is, is vuur"

Bij aanzienlijke rookontwikkeling in een woning begint een rookmelder een schril geluid te produceren. Een heel interessante beveiliging dus. In Vlaanderen en Wallonië is dat toestel in elke woning verplicht, in Brussel alleen in verhuurde panden.

Waar rook is, is vuur! Of je het nu doet voor de wet of voor jezelf, een snelle detectie van rook verkleint de mogelijk rampzalige gevolgen van vuur.

Voordelen rookmelders & branddetectie systemen: men wordt op de hoogte gebracht van de uitgebroken brandhaard: brandalarmen zorgen voor een duidelijk hoorbare waarschuwing inzake potentieel brandgevaar zoals het uitbreken van een brand of de aanwezigheid van rook of vuur waar deze onder normale omstandigheden niet verwacht wordt. Informatie m.b.t. brandevolutie in het gebouw (letterlijk: "waar rook is, is vuur" en de wanneer een rookmelder afgaat, weet men dus welke plaats / kamer / verdieping gevaarlijk kunnen zijn...

  1. Brandblussers – jaarlijks Keuren?

Ook een goede brandblusser kan je leven of dat van een naaste redden in geval van brand! Voor gebouwen met meerdere étages kan een brandblusser op elke verdieping, op een strategisch gekozen en makkelijk te bereiken plaats kan het verschil maken tussen een volledig afgebrand gebouw en een klein woningbrandje of bedrijfsongeluk. Brandblusapparaten dienen uiteraard werkzaam te zijn. Wanneer u zekerheid wenst inzake het goed functioneren van een blusapparaat, komt B&S Brandpreventie deze jaarlijks controleren, onderhouden en keuren. De jaarlijkse keuring is ook wettelijk bepaald !

  1. Noodverlichting - is dit echt nodig?

Noodverlichting is wettelijk verplicht voor elke publiek toegankelijke ruimte. Ze dient om te allen tijde de vluchtweg correct en duidelijk aan te geven. Die moet ook voldoen aan de Belgisch-Europese norm EN61547 die de veiligheid professioneel kan garanderen. Noodverlichting is vereist in ruimten waar de natuurlijke verlichting onvoldoende is om in geval van nood de ruimte te kunnen verlaten. De meest voorkomende noodverlichting bestaat uit autonome noodverlichtingsarmaturen. Deze toestellen hebben een ingebouwde stroomvoorziening (batterij) die aangesproken wordt als de stroom uit valt. Voorzie voldoende noodverlichting in de gangen, en kelder; ook afhankelijk van de inrichting. Voorzie ook periodieke controles om de autonomie en werking te garanderen !


Preventief handelen leunt aan bij het motto "beter voorkomen dan genezen". Hiermee wordt niet bedoeld dat elk catastrofe vermeden kan worden, dan wel dat wanneer een ongeval of ongeluk plaatsvindt en/of een levensbedreigende situatie (bvb brand) uitbreekt, men met de best mogelijke voorzieningen inzake veiligheid en evacuatie kan optreden.

Een beginnende brand blussen met een geschikte brandblusser gaat immers veel sneller en makkelijker dan met emmers water zoals in grootmoederstijd!

een branddeken in de keuken is altijd een goed idee; je zou de eerste niet zijn die de in brand gevlogen frietketel -op een snelle en veilige manier- kan doven

dankzij duidelijke informatie en signalisatie weten waar men zich bevindt in het gebouw, waar de dichtstbijzijnde nooduitgang is en welke de kortste evacuatieroute men best neemt in geval van brand kan cruciaal zijn en levens redden!

Brandpreventie & brandbestrijding kunnen levens redden!

Brandpreventie en brandbestrijding gaan niet enkel over het beperken van het risico op materiële schade, het met een krachtig blusapparaat bestrijden van een vuurhaard en duidelijke signalisatie kunnen levens redden!

Apparaten branddetectie zorgen voor een verhoogde waakzaamheid inzake brandveiligheid. Rookmelders e.a. branddetectiesystemen blijken nuttige hulpmiddelen die bijdragen aan de totale veiligheid in geval van vuur of rookuitbraak met in het bijzonder (grote) publiek toegankelijke gebouwen.

Voordelen rookmelders & branddetectie systemen:

men wordt op de hoogte gebracht van de uitgebroken brandhaard: brandalarmen zorgen voor een duidelijk hoorbare waarschuwing inzake potentieel brandgevaar zoals het uitbreken van een brand (of de aanwezigheid van rook of vuur waar deze onder normale omstandigheden niet verwacht wordt).

informatie m.b.t. brandevolutie in het gebouw (letterlijk: "waar rook is, is vuur" en de wanneer een rookmelder afgaat, weet men dus welke plaats(en) / kamers / verdiepingen gevaarlijk kunnen zijn...

Brandblussers

Ook een goede brandblusser kan je leven of dat van een naaste redden in geval van brand! Voor gebouwen met meerdere étages kan een brandblusser op elke verdieping, op een strategisch gekozen en makkelijk te bereiken plaats kan het verschil maken tussen een volledig afgebrand gebouw en een klein woningbrandje of bedrijfsongeluk.

Brandblusapparaten dienen uiteraard werkzaam te zijn. Wanneer u zekerheid wenst inzake het goed functioneren van een blusapparaat, kan B&S Brandpreventie deze jaarlijks controleren.

Ook verzorgen wij het onderhoud van uw gekochte of gehuurde brandblussers. Deze worden op tijd gecontroleerd en waar nodig opnieuw gevuld. U heeft de keuze uit incidenteel onderhoud, maar ook bieden wij voordelige onderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen in België. Vraag vandaag nog een offerte aan!

Ook na gebruik moet elke brandblusser zo snel mogelijk opnieuw gevuld worden.

Signalisatie brandbestrijding, brandveiligheid & évacuatie

B&S verkoopt en plaatst pictogrammen en signalisatieborden in het kader van brandveiligheid.

Noodverlichting,

Lees meer over brandpreventie-signalisatie en/of het hoe en waarom van signaalborden / universele