Brandpreventie Antwerpen

Antwerpen brandpreventie
B&S Luc Wils Edegem
brandblusser keuren

 

Jaarlijkse controle brandblusser: keuring & attest

Voor een goede brandveiligheid is duidelijke signalisatie en de aanwezigheid van een brandblusser niet voldoende. Het is de noodzakelijke voorwaarde, maar het volstaat niet.

Brandblusapparaat laten controleren?

Een brandblusapparaat heeft immers een beperkte houdbaarheid, en dat controleren we graag voor u. Maar we controleren natuurlijk meer dan enkel de houdbaarheid van uw apparaat. 

  • visuele controle op beschadiging, deuken en eventuele roestvorming
  • controle van slang en spuitmond van de blusser
  • nazicht van de verzegeling van het toestel
  • controle van het inslagmechanisme
  • meting van de druk via externe drukmeting
  • nazicht van de afdichtging
  • controlemeting van het gewicht (bij CO2-blussers)
  • ...

We kijken daarnaast ook of de brandblusser gebruiksklaar is, op de meest geschikte plaats hangt, vrij toegankelijk is en gemakkelijk zichtbaar en of de handleiding op het toestel nog leesbaar is.

Factuur + attest per locatie

Na elke controle ontvangt U een factuur en attest per locatie.

Jaarlijkse keuring brandblusser

U begrijpt dat een regelmatige keuring van uw brandblusapparaten een absolute must is.
Neem dus gerust contact op met Antwerpen brandpreventie B&S Luc Wils uit Edegem, wanneer uw blusapparaten toezijn aan een nieuwe (jaarlijkse) keuring.

Controle brandblussers / attest keuring brandblusapparaten